Menu
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 كارگزاري بورس بهگزين ١٠٠ ٠.١٤
2 بانك سينا ٦٩٩٠٠ ٩٩.٨٦
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان